nl fr

GARANTIE

“Een veranda koop je slechts eenmaal.”

Dat is sinds jaar en dag het motto van de NFVC. Wij zijn ervan doordrongen dat wie investeert in een veranda, recht heeft op een solvabele onderneming, deskundige bijstand en een onberispelijk product.

De leden van de NFVC onderschrijven de statuten en het garantiecertificaat van de federatie die als enige organisatie erkend is door het Ministerie van Middenstand. Die structuur en interne controle geven extra zekerheid.

Door in zee te gaan met een lid van de NFVC bent u zeker van topkwaliteit en een uitmuntende service. Daar staat de NFVC voor in. Het garantiecertificaat is de schriftelijke neerslag van die garantie, zwart op wit!

Raadpleeg het garantiecertificaat.

Raadpleeg het NFCV kwaliteitseisen en adviezen.

NFVC - Secretariaat - Winston Churchilllaan 51/6 - 1180 Brussel
T +32(0)2 340 62 01 - F+32(0)2 343 83 03 - Ondern.nr. 4406.698.12 - info@nfvc-fncv.be

© 2019 NFVC - FNCV | All Rights Reserved.